Årsmöte 21 februari 2010 kl 16.00

Här hittar du information om, och har möjlighet att diskutera, årsmöten, medlemsträffar, kurser, föredrag och andra sammankomster i klubbens regi.
Post Reply
User avatar
Thomas Franzén
Posts: 653
Joined: 2005-12-04 22:30
Fornamn: Thomas
Efternamn: Franzén
Location: Göteborg

Årsmöte 21 februari 2010 kl 16.00

Post by Thomas Franzén »

Image
Alla medlemmar i Lygnens Venner
inbjudes till Årsmöte 2010


TID: Söndag 21 februari kl 16.00-17.30
Samling & fika kl 16.00, mötesförhandlingarna startar kl 16.30 - Kom i tid!
PLATS: Forum, Radiotorget
Här finns en karta till möteslokalen

Parkering
Parkering finns i anslutning till Radiotorget.

Anmälan om deltagande (obligatoriskt)
Anmäl ditt deltagande HÄR

Årsmötet sker i samband med vårt möte Upptakt 2010

Program (preliminärt) Upptakt 2010

Kl 16.00 - 16.30 Samling & mingel (kaffe, the, dricka)
Kl 16.30 - 17.30 Årsmöte (alla får en lott, se ovan)
Kl 17.30 - 17.45 Utlottning av vinster bland utdelade lotter
Kl 17.45 - 18.15 Fikapaus (smörgås, kaffe, the, dricka)
Kl 18.15 - 19.00 Tema Paris-Roubaix - behind the sceens, Lasse Tauson berättar
Kl 19.00 - 19.30 Tema vårens träning, presentation av vårens satsning på passledare och träningspass

Nomineringar
Observera att nominering av personer till styrelse, revisorer och valberedning INTE sker på årsmötet utan allt sådant har valberedningen redan klarat ut genom ett förankrat förslag. Så kom och utöva din rösträtt. Har du önskemål om att själv nominera en person till förtroendeuppdrag, kontakta valberedningen (Nils Fohlin [email protected]).

Rösträtt
Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet. Rösträtt har endast medlemmar som betalat medlemsavgift för 2010.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009
§ 7 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009
§ 8 Revisorernas revisionsberättelse för 2009
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2011
§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
§ 13 Val av förtroendeposter för verksamhetsåret 2010
       a) Val av ordförande för 2010
       b) Val av övriga styrelseledamöter
       c) Val av suppleanter
       d) Val av revisor och revisorssuppleant
       e) Val av tre ledamöter till valberedning
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Handlingar till årsmötet
Finns nu tillgängliga
OBS! Dokumenten ligger på hemsidans medlemsarea, du blir uppmanad att logga in. Använd samma användare och lösenord som du ska använda på medlemssidorna (du fick dessa uppgifter när du blev medlem).

Följande dokument finns:

FÖR MÖTET
:ok: Dagordning
:ok: Styrelsens förslag samt inkomna förslag och motioner

VERKSAMHETEN 2009
:ok: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009
:ok: Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2009
:ok: Revisorernas revisionsberättelse för 2009

VERKSAMHETEN 2010
:ok: Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010
:ok: Styrelsens förslag budget för 2010
:ok: Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag 2010

Anmälda deltagare (länk)

Alla Lygnare hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet.

STYRELSEN
Image Om man inte är ute & cyklar så kommer man ingen vart.......
Post Reply