Lygnartåget INSTÄLLT 2011

Vårt eget tåg som tar dig mellan Göteborg och Vätternrundan
User avatar
Thomas Franzén
Posts: 653
Joined: 2005-12-04 22:30
Fornamn: Thomas
Efternamn: Franzén
Location: Göteborg

Lygnartåget INSTÄLLT 2011

Post by Thomas Franzén »

Lygnartåget 2011 INSTÄLLT!
Lygnartåget 2011 CANCELLED!
There is an english version below!

Lygnens Venner måste meddela er det mycket tråkiga beskedet att vi tvingas att STÄLLA IN vårt chartertåg till Vätternrundan 2011, Lygnartåget!

Vi förstår att detta kommer att medföra stora problem för er som bokat plats på tåget.
Givetvis kommer vi att betala tillbaka samtliga bokningsavgifter som ni betalat till oss.

Anledningen till att tåget måste ställas in är att den uppställning i Motala som planerats inte kommer att kunna genomföras. Företaget Motala Train, som disponerar spåren där det var tänkt att vårt tåg skulle stå uppställt, har meddelat att det tillgängliga utrymmet inte kommer att räcka. Anledningen är att företaget fått ett stort antal nya ordrar vilket kommit att påverka deras eget behov av uppställning av järnvägsfordon på deras område. Någon annan plats i Motala eller dess närhet för uppställning av vårt tåg finns inte, eftersom hela stationen håller på att byggas om och i stort sett hela bangården är uppriven. Det är heller inte möjligt att genomföra en avlastning av alla passagerare och cyklar vid stationen i Motala, eftersom det bara finns ett enda spår för all trafik att samsas på där. Vi har vänt på alla möjligheter men står nu till sist utan alternativ.

Vi beklagar djupt det inträffade som dessvärre ligger helt utanför vår möjlighet att påverka.

Lygnens Venners styrelse har beslutat att vi inte åtar oss att arrangera någon ersättningstransport eller boende. Vi vill påminna om vårt åtagande som publicerats på Lygnartågets webbplats http://www.lygnartaget.se/bokning.htm under rubriken ”Vårt åtagande” längst ner till vänster.

ERBJUDANDE OM GEMENSAMT GRUPPBOENDE
LÄS MER OM GRUPPBOENDET HÄR: http://forum.lvg.nu/viewtopic.php?f=234&t=1468
För alla medlemmar i Lygnens Venner och alla som varit inbokade på Lygnartåget kan vi erbjuda boende i grupplogi för 200 kr i Team Sportia Hallen (http://lgadata.com/mhk/hallar/teamsportiahallen.htm). Information om hur man anmäler sitt intresse av att bo där kommer att läggas ut på http://www.lvg.nu och på http://www.lygnartaget.se. Avgiften betalas på Stora Torget i Motala, lämpligen i samband med avhämtning av nummerlappar.

Beträffande alternativ transport och annat boende än Team Sportia Hallen så föreslår vi att ni studerar Vätternrundans info på http://www.vatternrundan.se/Default.asp ... V&fwsite=1 och http://www.vatternrundan.se/Default.asp ... V&fwsite=1. Vad gäller möjligheten att ta med cykeln på ordinarie tågförbindelser så ska ni veta att det är SJ som kör tågen mellan Göteborg och Hallsberg och Tågkompaniet som kör mellan Hallsberg och Motala, och möjligheterna är nog mycket begränsade, särskilt i samband med Vätternrundan, så vi avråder från den lösningen.

HAR DU BOKAT OCH BETALAT FÖR PLATS I LYGNARTÅGET?
VÄNLIGEN SKICKA ETT MAIL TILL [email protected]

Tala om på vilket sätt ni önskar era pengar i retur. Enklast för båda parter är om ni kan meddela oss ett bankkonto, plusgiro eller bankgiro som vi kan sätta in pengarna på. Om ni anger bankkonto är det viktigt att vi även får bankens clearing nummer. Om ni valt att bli medlemmar i Lygnens Venner i samband med bokningen av Lygnartåget får ni givetvis möjlighet att återta detta och även få den avgiften tillbaka ifall ni önskar. Skriv i så fall i ert mail att ni vill återta ert medlemskap. För att underlätta processen får ni gärna uppge det belopp som ni förväntar er få i retur, men detta är helt frivilligt.

Det kommer att ta lite tid för oss att hantera alla återbetalningar, men vi kommer att göra detta så fort vi kan. Vi ber er om överseende med att ni kan få vänta i värsta fall upp till 14 dagar innan ni får era pengar.

Har ni ytterligare frågor kring detta vänligen skicka dessa till [email protected].

Lygnartåget 2011 CANCELLED!

We are very sorry to inform you that the Train (Lygnartåget) to Vätternrundan 2011 has been CANCELLED!

We know that this will cause significant problems for those who have booked reservations for the train.
We will, of course, reimburse everything that you have paid to us.

The reason that the train has to be cancelled is that there is simply no place for the train in Motala. The company Motala Train controls the tracks the train was going to stay on while in Motala. They have told us that there will not be enough room for the train. Their business is to server trains on a commercial basis and they have received an unexpected large number of work orders. They need all available space themselves. There is no other place in Motala to park the train. The whole station is under renovation and resembles a construction site more than a train station. It is not even possible to disembark all passengers and cycles at the station since there is only one single track for all traffic. To do so would significantly block regular traffic through the station. We have turned every stone looking for solutions but have come to a dead-end.

We are very sorry about this situation, but it is totally out of our control.

The board of Lygnens Venner has decided that we should not try to arrange other transport or lodging. We would like to remind you of our obligations published at http://www.lygnartaget.se/bokning.htm, at the lower left-hand side of the page.

Group lodging
Reead more about the Group lodging HERE: http://forum.lvg.nu/viewtopic.php?f=234&t=1468
We can offer all members of Lygnens Venner and all those who made reservations on the train group lodging for 200 SEK in Team Sportia Hallen (http://lgadata.com/mhk/hallar/teamsportiahallen.htm). You will soon find the required information at http://www.lvg.nu and http://www.lygnartaget.se. The fee will be paid at Stora Torget in Motala, preferably in connection with checking out your participation number.

When it comes to alternative forms of transport and other forms of lodging than Team Sportia Hallen we suggest you study the information about Vätternrundan at http://www.vatternrundan.se/Default.asp ... V&fwsite=1 and http://www.vatternrundan.se/Default.asp ... V&fwsite=1. We would not advice trying to take your bicycle on the ordinary train services provided by SJ and Tågkompaniet. The possibilities are limited in the best of times and well-nigh impossible during Vätternrundan.

Have you made and paid for reservations on Lygnartåget?
Please send your reply to [email protected]

Please inform us about how you would like to get your money back. The simplest is to provide us with a bank account. Within the EU there is an established and efficient mechanism involving BIC/SWIFT and IBAN (International bank account number). Your bank will be able to provide you with this. We can then deposit the money back into your account.
The BIC/SWIFT address is usually a number of capital letter: HANDESS for Handelsbanken Sweden. The IBAN is a long string of numbers, the last few usually your bank account number. Your bank will be able to provide you with this information.
If you have chosen to become a member of Lygnens Venner in connection with your reservation and which to receive your membership dues back as well, simply say so and we will reimburse the outlay.
You would do us a great favour if you would make a note of how much money you are expecting to receive back.

It is going to require some time on our part to handle all of the reimbursements, but we will do so as fast as we can. Please bear with us as it can take up to 14 days before you have your money back.

If you have questions about any of this, please send them to [email protected].
Image Om man inte är ute & cyklar så kommer man ingen vart.......