Page 1 of 1

Lygnartåget i Lindome

Posted: 2012-06-06 22:39
by dlridings
Det stod ett gammalt tåg i Lindome idag ca 11:30. "BJ", buffetvagn ... Kan det ha varit Lygnartåget intågande?

Det var så gammalt jag har svårt att tänka mig att det skulle duga åt annat än entusiaster.